WIMET
ul. Północna 13
62-613 Osiek Mały
e-mail: wimetkolo@wp.pl